Google+ Followers

Tuesday, 17 October 2017

cara mudah menghitung perbandingan nilaicara mudah menghitung perbandingan nilai
-            Perbandingan berbalik nilai/berbanding terbalik  
Berikut ini alternatif masalah pengantar yang dapat diajukan. Misalkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari diperlukan 10 pekerja. Jika jumlah pekerja ditambah bagaimana waktu yang diperlukan? Semakin lama atau semakin singkat? Dari sini dapat dilihat bahwa perbandingan berbalik nilai terjadi apabila salah satu komponen yang dibandingkan naik maka komponen yang lain
justru akan turun.  Alternatif lain untuk menggambarkan perbandingan berbalik nilai adalah hubungan antara volum dengan tekanan gas. Jika volum ditambah maka tekanan gas akan turun atau jika volum dikurangi maka tekanan akan meningkat
Contoh soal
1.       Untuk memotong rumput seluas  seluas 6  meter persegi seorang pemotong rumput memerlukan waktu 4 menit. Berapakah waktu yang diperlukan untuk  memotong rumput seluas  seluas 120  meter persegi ?
a.       alternatif pertama:  kita bikin persamaan dulu


6 m2                     4 menit
120 m2                 x  menit
 
persamaan menjadi:  6/120 =4/x
maka :    6 . x = 120 . 4    6 x  = 480  ↔  x = 480/6 = 80 menit
Jadi memotong rumput seluas 120 m2 dibutuhkan waktu 80 menit

a.       alternatif kedua mudah dan singkat
  4/6 x 120   = 80 menit.