Google+ Followers

Kamis, 14 Juli 2016

daftar nilai semester genap 2016 , Kimia Dasar, Ekonomi rekayasa          FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ALMUSLIM          ABSENSI KEHADIRAN DAN NILAI MAHASISWA

PRODI : Teknik Sipil


MATA KULIAH :  KIMIA DASAR


SEMESTER / UNIT : II (DUA) ASKS
  2 SKSTIM DOSEN   Mahdi, ST.,MT


TAHUN AKADEMIK : 2015 / 2016

NO NAMA N I M DAFTAR KETERANGAN HADIR / TANGGAL / PARAF
1 2 3 4 5 6 7  8
Abs Quiz Tugas Mitem Final Total Huruf  Ket
1 T. IQBAL 1503010001  10 8 15 13 20 66 B-  
2 RAINALDI 1503010002    7 5 10 12 24 58 C  
3 MUHAMMAD SYUKUR 1503010003 9 8 13 15 35 80 A-  
4 TAUFIK MAULANA1503010004 7 8 13 0 20 48 D  
5 IRVAN MIRANDA      1503010005 10 9 14 24 26 83 A-  
6 FURQAN 1503010006 8 8 15 20 32 83 A-  
7 MUHAJIR 1503010007 9 7 15 17 32 80 A-  
8 M.DAUD 1503010008 9 7 15 18 28 77 B+  
9 FAJRI 1503010009 10 8 10 15 0      
10 FAUZAL AKBAR 1503010010 10 8 13 12 24 67 C+  
11 IQBAL 1503010011 6 8 13 0 0      
12 NORATUL IQRAMAH                   1503010012 10 9 15 24 28 86 A  
13 HASRAF HIDAYAT 1503010013 10 8 15 18 26 77 B+  
14 EDI MUKSALMINA 1503010014 10 7 15 24 34 90 A  
15 MUKTARIZAL 1503010015 10 8 14 20 28 80 A-  
16 IFDHALUL MAHDI 1503010016       0 0      
17 YUSKI NANDA 1503010017 8 7 0 18 13 46 D  
18 DANIEL RIZKI          MAULANA 1503010030 10 9 15 24 24 82 A-  
19 ADYTIYA 1503010031 10 9 15 15 24 73 B  
20 MUHAMMAD IQBAL 1503010043         0      
21 ZULFAHMI 1503010044 10 8 15 13 20 66 C+  
22 M. HAIKAL REZA 1503010045 10 8 0 15 20 53 C-  
23 ARI PRATMA 1503010046 8 8 10 17 20 63 C+  
24 MURIZA ALFANDI 1503010047 10 7 15 20 35 87 A  
25 DIFAL SAPUTRA 1503010050         0      
26 FAUZAL ADHIMA 1503010051 10 9 15 20 28 82 A-  
27 ROBBI PRADANA 1503010052         0      
28 RIAN FIKRI HIDAYAT 1503010038 10 8 14 24 33 89 A  
29 WIDYANISAH 1503010061 10 8 15 24 35 92 A  
30 MUHAMMAD DIAN 1503010055 10 8 15 24 24 81 A-  
31 WIDYA MARDATILLAH 1503010056 10 9 15 18 34 86 A  
32 AFDHAL 1503010062 7 7 0 0 10 24 E  
33 URIA RAHMAT 1003010053 8 8 15 15 35 81 B  
34 FAKHRIZAL 1003010070 8 8 15 10 35 76 B  
35 MUHAMMAD HABIBIE 1103010131 8 9 15 15 30 77 B  
36                    Matangglumpangdua, 15 Juli 2016

Dosen  Pengasuh,dtoMahdi, ST.,M.TNidn. 0112126803
           FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ALMUSLIM          REKAPUTILASI NILAI DAN ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA
PRODI : Teknik Sipil


MATA KULIAH : EKONOMI REKAYASA

SEMESTER / UNIT : VI (ENAM )A


SKS
: 2 Sks……………………

TIM DOSEN : Mahdi,ST,.MT…………………
TAHUN AKADEMIK : 2015 / 2016


NO NAMA N I M     Daftar  Nilai        
      10% 10% 15% 25% 40% 100%    
      Abs Quiz Tugas Mitem Final Total Huruf Ket
1 RAHMAD 1303010001 10 8,5 13 18 24 65 C  
2 ARIF MUNANDAR 1303010003 10 10 13 22 33 88 A  
3 RATIH GUSTINI 1303010004 10 10 13 23 32 88 A  
4 M.AGUNG SETIAWAN 1303010009 10 9 13 25 25 82 B  
5 RAMADIANSYAH 1303010011 10 9 13 19 32 83 B  
6 RUSTIANDA AGUSTI 1303010017 10 7 13 16 24 70 B  
7 HENDRA MAULANA 1303010018 10 7 13 24 36 90 A  
8 MANDA LISMA 1303010021 10 9 13 20 24 76 B  
9 NELLY AGUSTIN 1403010008 10 5 13 21 32 81 B  
10 YENNY ALFINA 1403010017 10 10 13 21 32 86 A  
11 HAYATUL FITRIAH 1403010019 10 5 13 21 32 81 B  
12 ANNISA FITRI 1403010020 10 5 13 21 32 81 B  
13 RIVAN ANDRIAN 1503010063 10 6 13 20 24 73 B  
14 RIZAL MUNAZZI 1503010063 8 10 13 10 24 65 C+  
15                    
Matangglumpangdua,  15 Juli  2016


Dosen  Pengasuh
Mahdi, ST,.MT
Nidn. 0112126803           FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ALMUSLIM          REKAPUTILASI NILAI DAN ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA
PRODI : Teknik Sipil


MATA KULIAH   EKONOMI REKAYASA

SEMESTER / UNIT : VI (ENAM) B


SKS
: 2 Sks……………………

TIM DOSEN : Mahdi,ST,.MT…………………
TAHUN AKADEMIK : 2015 / 2016


NO NAMA N I M DAFTAR KETERANGAN NILAI               
      10% 10% 15% 25% 40% 100% 7 8
      ABS QUIS TGS MTM FNL TOT HRF KET
1 M Khairul Ridha 1303010025 9 5 13 21 35 83 B  
2 Rizki Wildayana 1303010026 8 7 13 20 24 72 B  
3 Saiful Bahri 1303010027 10 6 13 20 22 71 B  
4 Desi Andiani 1303010028 10 6 13 17 24 70 B  
5 Dian Andhari Syahputra 1303010030 10 9 13 15 24 71 B  
6 Aulia Agusmunandar 1303010031 9 9 13 18 23 72 B  
7 Rizki Julianda 1303010034 10 7 13 20 30 80 B  
8 Dian Putra Perkasa 1303010047 10 5 13 25 20 73 B  
9 Ade Yudistira 1403010026 10 8 13 16 30 77 B  
10 Edhi Satria 1403010012 10 8,5 13 15 30 68 C  
11 Muharir 1403010024 10 7 13 15 20 65 C  
12 Ikhwan dzaki 1403010034 10 5 13 15 30 73 B  
13 Alfiandre Putra 1403010036 10 9 13 23 31 86 A  
14 Zyawul Fahmi 1403010040 10 9 13 18 25 75 B  
8 Zainal Mahyan 1403010044 10 9 13 15 30 77 B  
9 Aggi Amayani 1403010046 10 10 13 17 32 82 B  
10 Dedi Saputra 1403010047 10 7 13 24 24 78 B  
11 Muhammad Zikrillah 1403010049 10 9 13 15 20 67 C  
12 Helmi Fauzi 1403010052 9 7 13 18 40 87 A  
13 Ilham Lahia 1103010028 8 6 13 0 24 51 D  
14 Muhammad Habibie 1103010131 10 7 13 21 24 75 B  
Matangglumpangdua,  15 Juli  2015


Dosen  Pengasuh
Mahdi, ST,.MT
Nidn. 0112126803


       

                                                                            


 


 


 


 


 


 


Ket